Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1)

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1). Dự án nhóm C,ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Chánh
Số hiệu: 126/QĐ-ĐLBC-KHVT
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Bình Chánh
Số hiệu: 126/QĐ-ĐLBC-KHVT
Ngày ban hành: 07/01/2010
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Vốn sửa chữa lớn, Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 16335150000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1) (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Mua sắm phụ kiện lưới điện
 • 669150000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 2 Mua sắm nối bọc cách điện 95-35mm2, 95-95mm2 cho cáp xoắn treo hạ thế
 • 1459000000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 3 Mua sắm neo bê tông 1,2m, trụ BTLT các loại
 • 1997500000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 4 Mua sắm Potelet L50 – 2,4m, đà và thanh chống đà các loại
 • 1400050000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 5 Mua sắm sứ cách điện các loại
 • 415000000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 6 Mua sắm FCO, LBFCO, sứ treo Polymer, kẹp chữ H và fuse link các loại
 • 639450000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 7 Mua sắm cáp đồng các loại
 • 1777500000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 8 Mua sắm cáp muller các loại
 • 1750000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 9 Mua sắm cáp Duplex các loại
 • 2000000000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 100 ngày
  Gói thầu số 10 Mua sắm cáp xoắn treo hạ thế các loại
 • 1960000000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 100 ngày
  Gói thầu số 11 Mua sắm hộp phân phối 9 cực, máy cắt hạ thế các loại
 • 1658500000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
  Vốn sửa chữa lớn,
  Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 100 ngày
  Gói thầu số 12 Mua sắm phụ kiện bằng nhựa
 • 609000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/01/2010Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2010