Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm. Dự án nhóm B, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4383/QĐ-KHTC
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4383/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 22/12/2010
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 163.500.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  4383/QĐ-KHTC Cung cấp hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
 • 163.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Năm 2010

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thong bao chao hang canh tranh.doc Size 37 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 11
  Ngày xuất bản 13/01/2010