Gói thầu: Phân tích nhiên liệu than phục vụ thiết kế dự án NMNĐ Thái Bình – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Phân tích nhiên liệu than phục vụ thiết kế dự án NMNĐ Thái Bình – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 8 (TV08-TB)
Quý IV/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.815.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình