Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1340/QĐ-CT
Ngày ban hành: 14/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1456/QĐ-CT
Ngày ban hành: 18/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.948.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau (1 gói thầu)


  Xây dựng cải tạo mở rộng nhà làm việc và các công trình phụ trợ theo thiết kế được duyệt.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau
 • 8.948.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 04/01/2010 đến ngày 25/01/2010Theo đơn giá 330 ngày (không kể cả ngày lễ, tết) tính từ ngày khởi công

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định Size 1.33 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 15/12/2009