01 xe cấp nước sạch dung tích thùng chứa 2.500 lít

Kế hoạch đấu thầu: 01 xe cấp nước sạch dung tích thùng chứa 2.500 lít. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

.Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2746/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 10/12/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2746/QD-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 10/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.553.840.000(VND)
 • 143.474(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: 01 xe cấp nước sạch dung tích thùng chứa 2.500 lít (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Cung cấp 01 xe cấp nước sạch dung tích thùng chứa 2.500 lít của TIAGS
 • 120.000 (USD)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Qúi I, II/ 2010Trọn gói 6 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 21
  Ngày xuất bản 29/01/2010