Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Đường GT từ ngã ba Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đi Km137+50 quốc lộ 26, huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk

Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Đường GT từ ngã ba Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đi Km137+50 quốc lộ 26, huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung: 
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin
    – Địa chỉ: Thôn 4, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin
    – Điện thoại: 05003 640 614
2. Tên dự án: Đường GT từ ngã ba Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đi Km137+50 quốc lộ 26, huyện Krông Pắc.
(phần do UBND huyện Cư Kuin làm chủ đầu tư).
3. Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Đường GT từ ngã ba Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đi Km137+50 quốc lộ 26, huyện Krông Pắc (phần do UBND huyện Cư Kuin làm chủ đầu tư), do ông Đinh Văn Khiết Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐắkLắk ký .
B. Nội sung kế hoạch đấu thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức đấu thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

2

4

5

6

7

8

9

1

Tư vấn khảo sát, thiết kế (bước lập dự án đầu tư)

Ngân sách tỉnh 60%; ngân sách huyện, xã và vốn huy động 40%

Chỉ định thầu


Đã thực hiện

Theo đơn giá và tỷ lệ %

90 ngày

2

Tư vấn khảo sát, thiết kế (bước bản vẽ thi công và dự toán)

Chỉ định thầu


Đã thực hiện

Theo đơn giá và tỷ lệ %

30 ngày

3

Tư vấn thẩm tra TK bản vẽ thi công – tổng dự toán

Chỉ định thầu


Đã thực hiện

Theo tỷ lệ %

20 ngày

4

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công

Tự thực hiện


Năm 2010

Theo tỷ lệ %

45 ngày


5

Gói thầu xây lắp

Đấu thầu rộng rải trong nước

01 túi hồ sơ

Qúy IV Năm 2010

Hợp đồng trọn gói

360 ngày

6

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu


Quý IV Năm 2010

Theo tỷ lệ %

360 ngày

7

Tư vấn quản lý dự án

Tự thực hiện


Năm 2010-2011

Theo tỷ lệ %

02 năm

8

Bảo hiểm xây dựng công trình

Chỉ định thầu


Quý IV Năm 2010

Theo tỷ lệ %

12 tháng

9

Tư vấn kiểm toán

Chỉ định thầu


Năm 2010

Theo tỷ lệ %

20 ngày


Tổng cộng
                                                 Cư Kuin, ngày 02 tháng 11 năm 2010
                                        BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN CƯ KUIN
                                                         Nguyễn Năng Chung