Kế hoạch đấu thầu xây dựng Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Về việc xây dựng công trình: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

– Địa chỉ: Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

– Điện thoại: 05003 709 127

2. Tên dự án: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (phần do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin làm Chủ đầu tư).

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Cư Kuin về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do Ông Trần Đình Nhuận, Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ký.

4. Tổng mức đầu tư: 11.394.800.000 đồng. (Bằng chữ: Mươì một tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ngân sách tỉnh Đắk Lắk và Kinh phí chương trình hỗ trợ nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ năm 2012

Chỉ định thầu

Quý II năm 2010

Theo đơn giá và tỷ lệ %

Đã thực hiện

2

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công- dự toán

Tự thực hiện

Quý IV năm 2010

Theo đơn giá và tỷ lệ %

Đã thực hiện

3

Gói thầu xây lắp

Đấu thầu rộng rải trong nước

01 túi hồ sơ

Qúy II năm 2012

Hợp đồng trọn gói

300 ngày

4

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Qúy II năm 2012

Theo tỷ lệ %

300 ngày

5

Chi phí quản lý dự án

Tự thực hiện

Qúy II năm 2012

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ thực hiện

6

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT

Tự thực hiện

Qúy II năm 2012

Theo tỷ lệ %

60 ngày

7

Bảo hiểm xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Qúy II năm 2012

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ thực hiện

8

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

Tự thực hiện

Qúy II Năm 2013

Theo tỷ lệ %

90 ngày

9

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận CLCT

Chỉ định thầu

Qúy II năm 2012

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ thực hiện

10

Tư vấn kiểm toán

Chỉ định thầu

Qúy II năm 2013

Theo tỷ lệ %

20 ngày

Tổng cộng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN CƯ KUIN

TRƯỞNG PHÒNG

 Đã Ký

Nguyễn Văn Khôi