Đấu thầu Mua sắm quân trang cho lực lượng DQTV năm 2012 tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: Mua sắm quân trang cho lực lượng DQTV năm 2012.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 8 giờ 00 , ngày 31 tháng 7 năm 2012 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 0623.822.606

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng).

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Thời điểm mở thầu: 8 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Tại: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Bảo đảm dự thầu: 450.000.000 VND (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của Ngân hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban Tài chính – Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0623.822606.

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CHỈ HUY TRƯỞNG