Mời đầu thầu Cung cấp hệ thống điều hòa cho Trung tâm dữ liệu FPT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.73002222 (số lẻ: 1423): Fax: 04.3795.0047; Email: AnhNV2@fpt.com.vn

2. Tên dự án: Mở rộng Trung tâm Dữ liệu

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa chính xác – Trung tâm dữ liệu – tòa nhà FPT Cầu Giấy

NỘI DUNG MỜI ĐẤU THẦU

 

Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa chính xác – Trung tâm dữ liệu – tòa nhà FPT Cầu Giấy

Tên dự án: Mở rộng Trung tâm Dữ liệu

Nguồn vốn: Vốn phát triển kinh doanh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi, trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08h00 thứ hai ngày 06/08/2012 đến trước 10h30 ngày thứ sáu 17/08/2012

Địa điểm bán HSMT: Ban Tài Chính Kế toán, Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: 04.7300.2222 (số lẻ: 1423); Di động: 091.289.5555; Fax: 04.3795.0047

Giá bán HSMT: 500.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Địa chỉ nhận HSMT: Ban Tài Chính Kế toán, tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời điểm đóng thầu: 10h30 ngày thứ sáu 17/08/2012

Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn); Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10h45 ngày thứ sáu 17/08/2012 tại tầng 1, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký