Kết quả đấu thầu xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất.

– Địa chỉ: Căn L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

– Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123; E-Mail: ctycpthongnhat@gmail.com

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + thiết bị máy lạnh

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng

3. Loại dự án: thuộc nhóm B.

4. Tên chủ Đầu tư: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

5. Tên gói thầu đăng ký mời thầu: Gói thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + thiết bị máy lạnh.

6. Giá gói thầu: 15.391.893.915 đồng.

 

Nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Gói thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + thiết bị máy lạnh.

Đấu thầu rộng rãi trong nước

15.391.893.915

14.247.810.000

Công ty TNHH Trường Phát

Theo đơn giá

300 ngày

Số 1177/QĐ-CT ngày 09/08/2012 của Cuïc Thuế tỉnh Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất xin thông báo để các nhà thầu được biết.