Mời đấu thầu Cung cấp thiết bị Router cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ ROUTER

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn mời thầu Cung cấp thiết bị Router

 

Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn:

Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị Router cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

– Thuộc dự án: Cung cấp thiết bị Router cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian bán HSMT từ 10 giờ 00, ngày 17 tháng 08 năm 2012 đến trước 10 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn

ĐT : (025) 6253016 Fax : (025) 3868858

– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2012.

– Địa chỉ nhận HSDT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

– HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2012 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.