Mời đấu thầu mua băng tải di động cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG BĂNG TẢI DI ĐỘNG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ mời thầu mua băng tải di động

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: mua băng tải di động thuộc dự án Mua sắm tài sản cố định năm 2012 của Cục.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21 tháng 8 năm 2012 đến 9,00 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ số 532 đường cách mạng tháng 8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: 0710.3883117-0710.3820327; Fax: 0710.3824497.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất báo giá: chậm nhất là trước 9,00 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2012;

– Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ số 532 đường cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.