Đấu thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền thanh – Huyện Sa Pa

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRUYỀN THANH

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa mời đấu thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 3 xã Nậm Sài, Suối Thầu và San Sả Hồ, Huyện Sa Pa

 

– Bên mời thầu: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

– Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 3 xã Nậm Sài, Suối Thầu và San Sả Hồ huyện Sa Pa

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu năm 2012

– Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng : 01 túi hồ sơ

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại trụ sở Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Sa Pa

– Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203871234

 

Sa Pa, ngày 07 tháng 9 n ăm 2012

Đài Truyền thanh – TH Sa Pa

Giám đốc

 Đỗ Văn Sơn