Đấu thầu Mua sắm máy vi tính, thiết bị dạy học – Hoài Nhơn – Bình Định

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY TÍNH VÀ DỤNG CỤ DẠY HỌC

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn mời đấu thầu Mua sắm máy vi tính, Mua sắm CCDC đồ gỗ, Mua sắm Tranh Tiếng Việt lớp 2, lớp 3 phục vụ giảng dạy

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và Dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: Phòng Giáo dục Và Đào Tạo Hoài Nhơn

– Địa chỉ: TrẦn Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: 056 3861283-056 3861812; fax:

– Email: vanthu32@gmail.com

2. Tên dự án:

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

+ gói 1:  Mua sắm máy vi tính;

+ gói 2: Mua sắm CCDC đồ gỗ;

+ gói 3: Mua sắm Tranh Tiếng Việt lớp 2, lớp 3 phục vụ giảng dạy.

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY TÍNH VÀ DỤNG CỤ DẠY HỌC

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn

– Tên gói thầu: Mua sắm máy vi tính; CCDC đồ gỗ; Tranh Tiếng Việt lớp 2, lớp 3 lớp phục vụ giảng dạy.

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 17 tháng 9 năm 2012 đến trước 08 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: TRần hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, đường Trần Hưng Đạo,

Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 9 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: Gói 1: 5.000.000đồng; Gói 2: 10.700.000đồng; Gói 3: 5.000.000 đồng

– Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2012, tại địa chỉ:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT.TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Thị Hoài Anh