Đấu thầu đào tạo tập huấn công tác quản lý tài chính, kế toán

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

TẬP HUẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng mời tổ chức, cá nhân tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tập huấn công tác quản lý tài chính theo hình thức cầm tay chỉ việc thuộc Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng.

 

Tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực xin gửi thư quan tâm về:

– Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng

– Địa chỉ: Số 30 phố Xuân Trường – Thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

– Điện thoại: 0263.954.609; Fax: 0263.954.608; Email: caobangdbrp@gmail.com

 

Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ yêu cầu cho các đơn vị quan tâm được lựa chọn qua thư điện tử vào ngày 22/10/2012 và nhận hồ sơ đề xuất vào ngày 27/10/2012.

 

Xin trân trọng cảm ơn!