Đấu thầu thiết bị y tế – Sở Y tế Ninh Thuận

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Lâm sàng năm 2012 và Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Y tế dự phòng năm

 

1. Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

– Địa chỉ: Số 01, đường 21/8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Fax: 0683.823368

2. Tên dự án: Nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện Bác Ái năm 2010 – 2012.

3. Loại dự án:  Dự án thuộc nhóm C:

4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

5. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Lâm sàng năm 2012.

– Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Y tế dự phòng năm

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ

 

– Tên Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

+ Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Lâm sàng năm 2012.

+ Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị khối Y tế dự phòng năm

– Tên dự án: Nâng cấp trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện Bác Ái năm 2010-2012.

– Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2012 đến trước 08 giờ30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Số 01 đường 21/8, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/gói (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Số 01 đường 21/8, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 – Thời điểm đóng thầu: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2012.

– Bằng tiền đồng Việt Nam; Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc Thư bảo đảm của Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần có uy tín phát hành) và phải gửi đến Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trước 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2012.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận – Số 01 đường 21 tháng 8, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.