Đấu thầu xây lắp Hệ thống thoát nước thải và khu xử lý cụm CN Nghĩa Long

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

 

– Tên Bên mời thầu: UBND Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

– Tên gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Hệ thống thoát nước thải và khu xử lý

– Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm cụng nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không tiến hành sơ tuyển).

– Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ, ngày 09 tháng 11 năm 2012 đến trước 09 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: UBND huyện Nghĩa Đàn

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: UBND huyện Nghĩa Đàn, Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: Bão lãnh ngân hàng

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ30, ngày 19 tháng 11 năm 2012, ngay sau thời điểm đóng thầu;

– Địa điểm mở thầu: UBND huyện Nghĩa Đàn

 

UBND huyện Nghĩa Đàn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.