Đấu thầu Xây lắp Nhà văn hóa xã Nhơn Lộc – Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ XÃ

 

UBND xã Nhơn Lộc – thị xã An Nhơn – tỉnh Bình Định, tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Xây lắp Nhà văn hóa xã Nhơn Lộc” Theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước , sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với giá 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng) tại UBND xã Nhơn Lộc.

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 056 3837144.

 

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 30 ngày 14.11.2012 đến trước 14 giờ 00 ngày 24.11.2012( Bán theo giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 ngày 24.11.2012 tại UBND xã Nhơn Lộc

 

UBND XÃ NHƠN LỘC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Cao Văn Nghĩa