Thông báo mời thầu : Gói thầu xây lắp số 3 (TT Quản lý & Khai Thác CTCC Đam Rông, Lâm Đồng)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án :

–        Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 3 thi công xây dựng đoạn 1 từ Km0+00 đến  Km4+166.5.

–        Tên công trình: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 27 vào xã Đạ K’nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

–        Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tập trung từ năm 2013.

–        Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

–        Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2013 đến trước 9 giờ, ngày 28 tháng 01 năm 2013 (trong giờ hành chính).

–        Địa điểm bán HSMT: Trung tâm quản lý & Khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông. Điện thoại: (063).3698090, Fax:(063).3698.073

–        Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.( Một triệu đồng).

–        Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm quản lý & Khai thác CTCC huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

–        Thời điểm đóng thầu: 9 giờ , ngày 28 tháng 01 năm 2013.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 01 năm 2013, tại Trung tâm quản lý & Khai thác CTCC huyện Đam Rông.

Trung tâm quản lý & Khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.