Mời chào hàng cạnh trang Cung cấp máy vi tính và trang thiết bị vi tính năm 2013 – Chi cục Thú Y HCM

A. Thông tin chung:

– Tên cơ quan, đơn vị:  CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoai: 08.38536132                   Fax: 08.38536131

– Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: “Cung cấp máy vi tính và trang thiết bị vi tính năm 2013”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP MÁY TÍNH VÀ TRANG THIẾT BỊ VI TÍNH NĂM 2013

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: Cung cấp máy vi tính và trang thiết bị vi tính năm 2013”.

– Nguồn vốn: Từ nguồn thu phí lệ phí thú y để lại của Chi cục Thú y thành phố.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 07 giờ 30 phút từ ngày 16    tháng 5 năm 2013 đến  trước  10 giờ 00 phút ngày   21  tháng  5  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán: 300.000 đồng/bộ

– Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút, ngày  21   tháng 5 năm 2013 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.