Mời thầu mua sắm xe oto phục vụ công tác – UBND TP. Quảng Ngãi

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:  Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Địa chỉ: 48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi

– Điện thoại/Fax/E-mail: 055-3821031, Fax : 055-3825350, Email : ktoanvpub@gmail.com

2. Tên dự án : Mua xe ô tô 2 cầu phục vụ công tác của UBND thành phố Quảng Ngãi.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:- Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua xe ô tô 02 cầu phục vụ công tác của UBND thành phố Quảng Ngãi.

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA XE OTÔ

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Tên gói thầu: Mua xe ô tô 02 cầu phục vụ công tác của UBND thành phố Quảng Ngãi.

– Tên dự án: Mua xe ô tô 02 cầu phục vụ công tác của UBND thành phố Quảng Ngãi.

– Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT:  Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi-48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại : 055-3821031, Fax: 055-3825350

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT:  Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi-48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

– Thời điểm đóng thầu : 9 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu:  10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số : 3731.2.1022729 tại Phòng giao dịch KBNN Quảng Ngãi.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số 48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.