Mời chào hàng : Mua sắm trang thiết bị thể thao – Sở VH-TT-DL Hải Dương

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Địa chỉ: Số 73 đường Bạch Đằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3846167; Fax: 0320.3843972

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị văn hóa, thể thao (Bàn bóng bàn) hỗ trợ cấp xã xây dựng nông thôn mới đợt 1

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị văn hóa, thể thao (Bàn bóng bàn) hỗ trợ cấp xã xây dựng nông thôn mới đợt 1

B. Nội dung thông báo mời chào hàng: 

 MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ THỂ THAO

Tên Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn hóa, thể thao (Bàn bóng bàn) hỗ trợ cấp xã xây dựng nông thôn mới đợt 1

– Nguồn vốn: Kinh phí Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong n­ước)

– Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 10/10/2013 đến tr­ước  14giờ 00 ngày 16/10/2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000đ/bộ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Số 73 đường Bạch Đằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3846.167)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: trư­ớc  14 giờ 00, ngày  16/10/2013

– Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu sẽ đ­ược mở công khai vào lúc 14giờ30 ngày   16/10/2013 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.