Mời thầu : Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014 – BV Y dược cổ truyền Phú Thọ

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Bên mời thầu: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ

– Địa chỉ: Đường Trần Phú-Phường Gia Cẩm-TP Việt trì-tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210.3845180

2. Tên công trình: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng Quốc gia:                            – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án nhóm B:                                               – Dự án nhóm C:

– Dự án liên doanh:                                           – Hợp đồng hợp tác liên doanh:

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Y dược cổ truyềntỉnh Phú Thọ.

5. Tên gói thầu:

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 1: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014.

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 2: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014.

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

 MỜI THẦU MUA SẮM THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN BV YDCT PHÚ THỌ

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ

– Tên gói thầu: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014

6. Tên gói thầu:

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 1: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014. Giá gói thầu: 2.109.201.500VNĐ. Bảo lãnh dự thầu: 22.000.000VNĐ.

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 2: Mua sắm các vị thuốc y học cổ truyền năm 2013-2014. Giá gói thầu: 1.177.710.500VNĐ. Bảo lãnh dự thầu: 12.000.000VNĐ.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách sự nghiệp y tế, nguồn viện phí, dịch vụ y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Phương thức đấu thầu:

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 1: Một túi hồ sơ

+ Gói thầu vị thuốc y học cổ truyền số 2: Một túi hồ sơ

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 8giờ00' ngày 11/11/2013 đến trước 8giờ00' ngày 26/112013.

– Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210.3845180.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000VNĐ(một triệu đồng).

– Địa điểm nhận HSDT: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm đóng thầu: 08giờ00' ngày 26/11/2013.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 08giờ30' (giờ Việt nam) ngày 26/11/2013 tại bệnh viện Y dược cổ truyền Tỉnh Phú thọ.

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

zp8497586rq