Thông báo mời thầu: Mua sắm đồ chơi cho các trường Mầm non huyện Bảo Yên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

– Tên gói thầu: Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non huyện Bảo Yên.

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2013 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

+ Địa chỉ: Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai;

+ Điện thoại: 0203.876.221 –  Fax: 0203.876.790

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2013 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên./.

 

Bảo Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Trưởng phòng

Đã ký

Hoàng Thị Lệ Hằng