Mời thầu : Chế tạo và lắp đặt thiết bị máng cố định MC800 – Chi nhánh công ty Đông Bắc

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng

– Địa chỉ: Số 588A – Đường Lý Thường Kiệt – Phường Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

– Điện thoại: 033 3950617                             Fax: 033 3865160

2. Tên dự án: Đầu tư cài tạo nâng cấp cảng Khe Dây, xây dựng kho than tập trung và hệ thống băng tải than đến cảng.

  1. Loại dự án:
 

 

– Dự án quan trọng quốc gia:

 

– Dự án thuộc nhóm A:

 

X

 

 

 

– Dự án thuộc nhóm B:

 

– Dự án thuộc nhóm C:

 

 

– Dự án liên doanh:

 

 

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Chế tạo và lắp đặt thiết bị máng cố định MC800 (phần công nghệ).

B. Nội dung thông báo mời thầu.

MỜI THẦU CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁNG CỐ ĐỊNH MC800

Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng.

        Tên gói thầu: Chế tạo và lắp đặt thiết bị máng cố định MC800 (phần công nghệ).

Tên dự án: Đầu tư cài tạo nâng cấp cảng Khe Dây, xây dựng kho than tập trung và hệ thống băng tải than đến cảng.

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2014. 

Địa điểm bán HSMT: Phòng kỹ thuật, Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc – Số 45 – Đường Lý Thường Kiệt – Phường Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).

Địa điểm nhận HSDT: Phòng kỹ thuật – Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc.

Đóng thầu:  9 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2014.

Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn – Tương ứng với 1% giá gói thầu). Bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh tại ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 07/02/2014, tại Công ty Cảng – Tổng công ty Đông Bắc.

Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Cảng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.