Mời chào hàng: Mua xe ô tô phục vụ cán bộ công nhân viên Viễn thông Lạng Sơn năm 2014.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Viễn thông Lạng Sơn.

–        Địa chỉ: Số 12 – Đường Hùng Vương – Phường Chi Lăng – TP.Lạng Sơn

–        Điện thoại: 0253.715.016;            Fax:  0253.716.181

2. Tên dự án: Mua xe ô tô phục vụ cán bộ công nhân viên Viễn thông Lạng Sơn năm 2014.

Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

X

– Dự án quan trọng quốc gia:                         – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                   – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh:                                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

3. Tên chủ đầu tư:  Viễn thông Lạng Sơn.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua ô tô 16 chỗ.

B. Nội dung thông báo mời thầu

MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM XE Ô TÔ

–     Bên mời thầu: Viễn thông Lạng Sơn

–     Tên gói thầu: Mua ô tô 16 chỗ.

–     Tên dự án: Mua xe ô tô phục vụ cán bộ công nhân viên Viễn thông Lạng Sơn năm 2014.

–     Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi tập trung của Viễn thông Lạng Sơn.

–     Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

–     Thời gian bán HSYC: Từ ngày 31 tháng 31năm 2014 đến trước 09h00 ngày 072tháng 41năm 2014 (Trong giờ hành chính).

–     Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu là 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

–     Địa chỉ bán HSYC: Phòng Đầu tư – Phát triển, Viễn thông Lạng Sơn, Số 12 – Đường Hùng Vương – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 025.3715.016;       Fax:   025.3716.181.

–        Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2014. Tại phòng Đầu tư – Phát triển, Viễn thông Lạng Sơn, số 12 – Đường Hùng Vương – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn.