Mời đấu thầu :Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điều hoà – Bệnh viện A Thái Nguyên

A- Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện A Thái Nguyên

– Địa chỉ: Phường Thịnh  Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0280 3846 112, Fax: 0280 3846 112

2- Tên dự án: Mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên

3- Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A

V

– Dự án thuộc nhóm B

– Dự án thuộc nhóm C
– Dự án liên doanh – Hợp đồng hợp tác kinh doanh
  – Dự án khác

 

4- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điều hoà công trình Khoa điều trị nội trú sản phụ và nhi thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên.

B- Nội dung thông báo mời thầu:

MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN

–  Tên bên mời thầu: Bệnh viện A Thái Nguyên.

– Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp lắp Hệ thống điều hòa công trình Khoa điều trị nội trú sản phụ và nhi.

– Tên dự án: Mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính Phủ.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014 đến  trước 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 05 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán, Bệnh viện A Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên., tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3846 112, Fax: 0280 3846 112

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 05 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của một Ngân hàng trong nước hoạt động hợp pháp.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 09 tháng 05 năm 2014, tại Văn phòng Bệnh viện A Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên., tỉnh Thái Nguyên.

Bệnh viện A Thái Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.