Mời chào hàng cạnh tranh trang bị xe cứu thương Bệnh viện Nhi Quảng Nam

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam

–   Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–   Điện thoại: 0510.3828938

–    Fax: 0510.3845717

2. Tên dự án: Trang bị xe ô tô cứu thương cho Bệnh viện Nhi Quảng Nam

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

Dự án quan trong quốc gia: 

–         Dự án thuộc nhóm A:

 

 

Dự án thuộc nhóm B: 

–         Dự án thuộc nhóm C:

 

 

Dự án liên doanh: 

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 

4.  Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Quảng Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Trang bị xe ô tô cứu thương cho Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam.

B. Nội dung thông báo mời thầu

–   Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam

–   Tên gói thầu: Trang bị xe ô tô cứu thương cho Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam

–   Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp y tế chưa phân bổ đã giao tại Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (01 túi hồ sơ)

–   Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày  16  tháng 5 năm 2014 đến ngày 26 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính).

–   Địa chỉ phát hành: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Nhi Quảng Nam

Địa chỉ:46 Lý Thường Kiệt, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3828938

Fax: 0510.3845717

–   Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2014 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam.

–   HSĐX sẽ được mở công khai vào 8 giờ, ngày 27 tháng 5 năm 2014, tại Bệnh viện Nhi tỉnh  Quảng Nam.

Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.