Mời chào hàng sửa chữa ô tô của Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

 A. Thông tin chung:

  1. Tên Cơ quan/ đơn vị: Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

–    Địa chỉ: Trung tâm chính trị huyện

  2. Tên gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 26B – 4546 của Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp.

 B. Nội dung mời chào hàng:

  1. Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
  2. Nguồn vốn: vốn ngân sách huyện được giao năm 2014
  3. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
  4. Quy cách sản phẩm: sửa chữa một xe ô tô Misubizi
  5. Hình thức hợp đồng: trọn gói
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày
  7. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00’ ngày 03 tháng 06 năm 2014 đến 8 giờ 00’ ngày 13 tháng 06 năm 2014 (trong giờ hành chính).

–  Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00’ ngày 13 tháng 06 năm 2014

– Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 06 năm 2014

–  Địa điểm bán HSMT: Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

–  Giá bán một bộ HSMT: 500.000 đồng

Văn phòng HĐND – UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.