Mời Thầu: Bổ sung rãnh, hộ lan và sửa chữa các công trình đường bộ tỉnh Lai Châu

A. Thông tinh chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban QLDA sửa chữa cầu, đường bộ – Sở Giao thông vận tải Lai Châu

– Địa chỉ: tầng 7, nhà F, khu hợp khối – Tp. Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

– Điện thoại: 0231 3 799 222               Fax: 0231 3 876 717

2. Tên dự án: Sửa chữa đường bộ năm 2014 – tỉnh Lai Châu

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Bổ sung rãnh, hộ lan và sửa chữa các công trình trên tuyến đoạn Km 332 – Km 400 QL 32, tỉnh Lai Châu

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu: Ban QLDA sửa chữa cầu, đường bộ – Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.

– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Bổ sung rãnh, hộ lan và sửa chữa các công trình trên tuyến đoạn Km 332 – Km 400 QL 32, tỉnh Lai Châu.

– Tên dự án: Sửa chữa đường bộ năm 2014 – tỉnh Lai Châu.

– Nguồn vốn: Qũy bảo trì đường bọ Trung ương.

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA sửa chữa cầu, đường bộ – Sở Giao thông vận tải Lai Châu.

+ Địa chỉ: tầng 7, nhà F, khu hợp khối hành chính tỉnh, phường Tân Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ ĐT: 0231 3 799 222     Fax: 0231 876 717

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam).

Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA sửa chữa cầu, đường bộ – Sở GTVT tỉnh Lai Châu, tầng 7, nhà F, khu hợp khối hành chính tỉnh, phường Tân Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

– Thời điểm đóng thầu: trước 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2014.

– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: đặt cọc bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

– Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2014, tại Hội trường – Sở GTVT Lai Châu – tầng 6, nhà F, khu hợp khối hành chính tỉnh, phường  Tân Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Ban QLDA sửa chữa cầu, đường bộ – Sở GTVT Lai Châu Kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.