Mời chào hàng: Cấp sách cho thư viện huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký mời chào hàng: Thư viện tỉnh Bắc Giang

– Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Điện thoại/Fax/E-mail:

2. Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

4. Tên chủ đầu tư: Thư viện tỉnh Bắc Giang

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:Cấp sách cho thư viện huyện trên địa bàn tỉnh, vốn Chương trình MTQG về văn hóa trong lĩnh vực thư viện năm 2014

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Thư viện tỉnh Bắc Giang

– Tên gói thầu: Cấp sách cho thư viện huyện trên địa bàn tỉnh, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện năm 2014.

– Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

– Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hóa năm 2014.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 15 tháng 7 năm 2014 đến ngày 22 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Thư viện tỉnh Bắc Giang, đường Ngô Gia Tự, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; ĐT: 02403.824.617.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 22 tháng 7 năm 2014./.

Thư viện tỉnh Bắc  Giang kính mời các Nhà thầu tham gia gói thầu tại thời gian và địa điểm nêu trên.