Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên mời chào hàng: Thiết kế website cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

– Tên gói thầu: Thiết kế Website cho các trường mầm non, Tiểu học, THCS.

– Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng 07 năm 2014 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

+ Địa chỉ: Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai;

+ Điện thoại: 0203.876.221 – Fax: 0203.876.790

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2014 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên./.

 

Bảo Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Trưởng phòng

Đã ký

Hoàng Thị Lệ Hằng