Mời Thầu: Mua sắm Trang thiết bị Y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ           : 153-155B Trần Quốc Thảo P9 Q3 Tp. Hồ Chí Minh

– Điện thoại     : 083 8435 058 – 083 6026 132

– Fax                : 083 9312 712

– E-mail           : BVTaiMuiHongTp.KhoaDuoc@yahoo.com.vn

2. Tên chủ đầu tư:  Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh

3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu:  Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên Bên mời thầu       : Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh

– Tên gói thầu               : Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014

– Nguồn vốn                  : nguồn phát triển sự nghiệp

– Hình thức đấu thầu  : rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT:

                  Khoa Dược – Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ      : 153-155B Trần Quốc Thảo – Phường 9 – Quận 3 – TP.HCM

Điện thoại: 083 6026 132 – 083 8435 058

Fax          : 0839 312 712

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn./.)

– Địa chỉ nhận HSDT: Khoa Dược – Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 153-155B Trần Quốc Thảo – Phường 9 – Quận 3 – TP.HCM

 – Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2014

– Bảo đảm dự thầu:

  • Giá trị bảo đảm dự thầu: được quy định theo mức như sau (tính theo tổng giá trị trong Bảng chào giá của nhà thầu): 3% giá trị dự thầu.
  •  Đồng tiền bảo đảm dự thầu: VNĐ
  • Hình thức bảo đảm dự thầu: Giấy Bảo lãnh dự thầu hoặc ký quỹ dự thầu bằng tiền mặt tại Bệnh Viện

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 11 năm 2014, tại Hội Trường Lầu 4 Khu C – Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh.

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.