Mời chào hàng: Mua 01 máy thử vạn năng 1000KN điện tử (máy kéo thép)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 80 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703 830 411; 0703 853772

– Fax: 0703 830411

– E-mail:  nguyenvantruc@kiemdinhxaydungvinhlong.com

2. Tên dự án: Mua 01 máy thử vạn năng 1000KN điện tử (máy kéo thép)

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:- Dự án liên doanh: – Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Vĩnh Long

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua 01 máy thử vạn năng 1000KN điện tử (máy kéo thép)

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Vĩnh Long

– Tên gói thầu: Mua 01 máy thử vạn năng 1000KN điện tử (máy kéo thép)

– Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7h ngày 08 tháng 11 năm 2014 đến 9h ngày 17 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: số 80 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số 0703 830 411, 0703 853772; Fax: 0703 830 411

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 17 tháng 11 năm 2014 tại số 80 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.