Mời chào hàng: Mua sắm sách bổ sung tủ sách pháp luật cho Sở GD & ĐT Lạng Sơn

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

– Địa chỉ: Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn

– Điện thoại 025.3812.203  Fax: 025.3812.203

2. Tên dự án: Mua sắm sách bổ sung tủ sách pháp luật

3. Loại dự án:

4. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm sách bổ sung tủ sách pháp luật

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

– Tên Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

– Tên gói thầu: Mua sắm sách bổ sung tủ sách pháp luật.

– Tên dự án: Mua sắm sách bổ sung tủ sách pháp luật.

– Nguồn vốn:  Sự nghiệp giáo dục năm 2014.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Giá 1 bộ HSYC: 500.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8h 00 ngày  25 tháng 11 năm 2014 đến 8h 00  ngày 2  tháng 12 năm 2014(trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch –  Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn  Số 6 đường Hoàng Văn Thụ – phường Chi Lăng – Thành phố Lạng Sơn

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 00, ngày 2 tháng 12 năm 2014 tại Phòng KHTC sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.