Điều chỉnh thời điểm và mở gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

A. Nội dung thông báo mời thầu đã đăng tải:

Đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 08 ngày 13/01/2015

  – Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Tên dự án/công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn- Vũng Tàu năm 2015 – 2016 đạt chuẩn tắc thiết kế trong khoảng thời gian xác định với kinh phí cố định theo hợp đồng trọn gói.

 – Tên chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt NamTổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí cho công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2015 – 2016.

– Gói thầu số 4: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

 – Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn/02 túi hồ sơ.

 – Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

 – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2015

 – Bảo đảm dự thầu: 5.500.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

HSDT (Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật) sẽ được mở công khai vào 09 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 02 năm 2015, tại địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

B. Nội dung thông báo mời thầu xin điều chỉnh:

Nay gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu như sau:

Gói thầu số 4: Thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016

– Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu. ĐT: 0643 854457; Fax: 0643 858312

– Địa điểm nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, địa chỉ số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2015

HSDT (Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật) sẽ được mở công khai vào 09 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 11 tháng 02 năm 2015, tại địa chỉ số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.