Mời chào hàng: Cung ứng thuốc năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận

– Địa chỉ: Số 136 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Điện thoại: 0683.890608 -0683891320            – Fax: 0683.890142

2. Tên dự án:

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng thuốc năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận.

– Tên gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2015

– Nguồn vốn: Từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 14 giờ 00 phút ngày 22  tháng  06  năm 2015 đến 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng  06 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận

 Số 136 đường  Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2015 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận – Số 136 đường  Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 06 năm 2015, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận – Số 136 đường  Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình, tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

            Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.