Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/ 0643 858312/ office@vms-south.vn.

2. Tên dự án/ công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 504/QĐ-CHHVN ngày 17/6/2015 do Ông Đỗ Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký.

4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

5. Tổng mức đầu tư: 117.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bẩy tỷ đồng chẵn)

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STTTên gói thầuGiá gói thầu (VNĐ)Nguồn vốnHình thức và phương thức lựa chọn nhà thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Gói thầu số 4: “Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng”485.691.772Ngân sách nhà nướcChỉ định thầu quy trình rút gọnTừ tháng 6/2015Trọn gói10 ngày
2Gói thầu số 5: “Giám sát khảo sát địa hình BGMB và thi công nạo vét duy tu luồng”1.570.236.415-nt-Đấu thầu rộng rãi trong nước (01 giai đoạn/ 02 túi Hồ sơ) hoặc tự thực hiệnTừ tháng 6/2015Trọn góiTheo tiến độ thực hiện các gói thầu số 4 và số 6
3Gói thầu số 6: “Thi công nạo vét duy tu luồng”109.492.168.330-nt-Đấu thầu rộng rãi trong nước

(01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ)

Từ tháng 6/2015Đơn giá cố định70 ngày
4Gói thầu số 7: “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT đối với gói thầu số 5”25.489.763-nt-Tự thực hiện hoặc chỉ định thầu rút gọnTừ tháng 6/2015Trọn gói20 ngày
5Gói thầu số 8: “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT đối với gói thầu số 6”76.644.518-nt-Tự thực hiệnTừ tháng 6/2015Trọn gói30 ngày
6Gói thầu số 9: “Kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư XDCB hoàn thành”123.013.287-nt-Chỉ định thầu rút gọnTừ tháng 6/2015Trọn gói10 ngày
TỔNG CỘNG111.773.244.085 đồng