Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/ 0643 858312/ office@vms-south.vn.

2. Tên dự án/ công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 504/QĐ-CHHVN ngày 17/6/2015 do Ông Đỗ Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký.

4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

5. Tổng mức đầu tư: 117.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bẩy tỷ đồng chẵn)

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT Tên gói thầu Giá gói thầu (VNĐ) Nguồn vốn Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu số 4: “Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng” 485.691.772 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu quy trình rút gọn Từ tháng 6/2015 Trọn gói 10 ngày
2 Gói thầu số 5: “Giám sát khảo sát địa hình BGMB và thi công nạo vét duy tu luồng” 1.570.236.415 -nt- Đấu thầu rộng rãi trong nước (01 giai đoạn/ 02 túi Hồ sơ) hoặc tự thực hiện Từ tháng 6/2015 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện các gói thầu số 4 và số 6
3 Gói thầu số 6: “Thi công nạo vét duy tu luồng” 109.492.168.330 -nt- Đấu thầu rộng rãi trong nước

(01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ)

Từ tháng 6/2015 Đơn giá cố định 70 ngày
4 Gói thầu số 7: “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT đối với gói thầu số 5” 25.489.763 -nt- Tự thực hiện hoặc chỉ định thầu rút gọn Từ tháng 6/2015 Trọn gói 20 ngày
5 Gói thầu số 8: “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT đối với gói thầu số 6” 76.644.518 -nt- Tự thực hiện Từ tháng 6/2015 Trọn gói 30 ngày
6 Gói thầu số 9: “Kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư XDCB hoàn thành” 123.013.287 -nt- Chỉ định thầu rút gọn Từ tháng 6/2015 Trọn gói 10 ngày
TỔNG CỘNG 111.773.244.085 đồng