Mời Thầu: Xây lắp khối nhà chính và hạ tầng ngoài nhà Trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án quận Long Biên

– Địa chỉ: số 3 Vạn Hạnh, quận Long Biên, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1)

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Long Biên

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Xây lắp khối nhà chính và hạ tầng ngoài nhà

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 10: Xây lắp khối nhà chính và hạ tầng ngoài nhà;
  • Thuộc dự án: Xây dựng trường mầm non tổ 9 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (giai đoạn 1);
  • Nguồn vốn: Ngân sách Quận;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án quận Long Biên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Ban quản lý dự án quận Long Biên, số 3 Vạn Hạnh, quận Long Biên, Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 19/08/2015.