Mời Thầu: Lập HSTKBV thi công dự án công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn I

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Vigiacera – Chi nhánh Tổng công ty Vigiacera

– Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà Vigiacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, p. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội;

–  Điện thoại:  04 3553.7888 (số máy lẻ 124); Fax: 04 3553.7166.

2. Tên dự án: ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền – Vigiacera huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Vigiacera – Chi nhánh Tổng công ty Vigiacera

5. Tên gói thầu: Lập HSTKBV thi công dự án công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn I (64 ha)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Lập HSTKBV thi công dự án công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn I (64 ha);
  • Thuộc dự án: ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền – Vigiacera huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế;
  • Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay, vốn huy động;
  • Bên mời thầu: Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Vigiacera – Chi nhánh Tổng công ty Vigiacera;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Vigiacera – Chi nhánh Tổng công ty Vigiacera, Tầng 12, toà nhà Vigiacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, p. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04 3553.7888 (số máy lẻ 124); Fax: 04 3553.7166;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 20/08/2015.