Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Ba Đình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà ở công vụ số 1/Sư Đoàn 7/ Quân Đoàn 4

– Địa chỉ: Số 729, Đường Phú Lợi, Khu 09, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;

–  Điện thoại: (06503) 822.063.

2. Tên dự án: Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học chương trình Nhà ở công vụ giai đoạn 2 (năm 2015 – 2016)

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà ở công vụ số 1/Sư Đoàn 7/ Quân Đoàn 4

5. Tên gói thầu:  Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học

(Gói thầu dành cho doanh nghiệp và nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học (Gói thầu dành cho doanh nghiệp và nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Trường tiểu học Ba Đình, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học chương trình Nhà ở công vụ giai đoạn 2 (năm 2015 – 2016);
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng Nhà ở công vụ số 1/Sư Đoàn 7/ Quân Đoàn 4;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Sư đoàn 7/Quân đoàn 4 – Số 729, Đường Phú Lợi, Khu 09, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
  • Điện thoại: (06503) 822.063;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 11/08/2015.