Mời chào hàng: Mua sắm 01 xe ôtô 07 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện

– Địa chỉ:  số 1 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

–  Điện thoại: 043.7574455; Fax: 043.7578949.

2. Tên dự án: Đầu tư mua sắm mới 02 chiếc xe ôtô 07 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện

5. Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ôtô 07 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện tại Khu vực Hà Nội

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm 01 xe ôtô 07 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện tại Khu vực Hà Nội;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư mua sắm mới 02 chiếc xe ôtô 07 chỗ ngồi phục vụ điều hành SXKD của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện;
  • Nguồn vốn: vốn của Công ty;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện, số 1 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 043.7574455; Fax: 043.7578949;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 19/08/2015.