Mời Thầu: Xây lắp xưởng may số 02

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân

– Địa chỉ: số 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.36336724 (máy lẻ 11).

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Xí nghiệp may số 02 thuộc Dự án Nhà máy may sản phẩm dệt kim chất lượng cao

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 08 – Xây lắp xưởng may số 02

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 08 – Xây lắp xưởng may số 02;
  • Thuc Dự án: Đầu tư xây dựng Xí nghiệp may số 02 thuộc Dự án Nhà máy may sản phẩm dệt kim chất lượng cao;
  • Ngun vn: vốn tự có + vốn vay thương mại;
  • Bên mi thu: Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân, số 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.36336724 (máy lẻ 11);
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.