Mời Thầu: Xây dựng nhà khách sinh viên Lào

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

– Địa chỉ: số 3-5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

–  Điện thoại:  (04) 7752384; Fax: (04) 38343239.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng khu ký túc xá Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

5. Tên gói thầu: Xây dựng nhà khách sinh viên Lào

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây dựng nhà khách sinh viên Lào
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng khu ký túc xá Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • Nguồn vốn: NSNN
  • Bên mời thầu: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3-5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 7752384; Fax: (04) 38343239
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.