Mời chào hàng: Cung cấp Cửa Công nghiệp, cửa chống cháy và tấm ốp nhôm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Sông Đà 6

– Địa chỉ: Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, p. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 042.216.9773; Fax: 042.225.3366.

2. Tên dự án: Công trình thủy điện Huội Quảng – Lai Châu

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Sông Đà 6

5. Tên gói thầu: Cung cấp Cửa Công nghiệp, cửa chống cháy và tấm ốp nhôm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp Cửa Công nghiệp, cửa chống cháy và tấm ốp nhôm
  • Thuộc Dự án: Công trình thủy điện Huội Quảng – Lai Châu
  • Nguồn vốn: vốn tự có, vốn tín dụng
  • Bên mời thầu: Công ty CP Sông Đà 6
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 16 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản lý cơ giới – vật tư; Công ty CP Sông Đà 6 – Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, p. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 042.216.9773; Fax: 042.225.3366
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 17/09/2015.