Mời Thầu: Toàn bộ phần xây dựng trường Mầm non xã Tản Lĩnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ba Vì
  • Gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Trường mầm non Tản Viên, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
  • Nguồn vốn: NSTP. Hà Nội
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 09/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ba Vì, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (043) 3863513
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Văn phòng Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ba Vì, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

             Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ba Vì Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.