Mời Thầu: Mua sắm Labor khoa học công nghệ YHTT phục vụ điều trị chẩn đoán chấn thương, đánh giá trình độ tập luyện cho các vận động viên đội tuyển Quốc gia

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Liên đoàn bóng đá Việt Nam
  • Gói thầu: Mua sắm Labor khoa học công nghệ YHTT phục vụ điều trị chẩn đoán chấn thương, đánh giá trình độ tập luyện cho các vận động viên đội tuyển Quốc gia
  • Dự án: Labor khoa học công nghệ YHTT phục vụ điều trị chẩn đoán chấn thương, đánh giá trình độ tập luyên cho các vận động viên đội tuyển Quốc gia
  • Nguồn vốn: Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) tài trợ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 02/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Liên đoàn bóng đá việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 37857454
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 15/10/2015 tại Liên đoàn bóng đá việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

      Liên đoàn bóng đá Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.