Đấu thầu trang thiêt bị cho Ðại học Ðà Nẵng

Ðại học Ðà Nẵng

Ðại học Ðà Nẵng
(Ngân hàng Thế giới – Tín dụng số 4328  – VN)
Thông báo mời thầu
Số EEC1.1,  EEC1.2-4 và EEC1.3
Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới). Một phần của khoản tín dụng này sẽ dùng để thanh toán cho các gói thầu số:
– Gói thầu số EEC1.1: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu công trình; và
– Gói thầu số EEC1.2-4: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm công trình thủy và trang thiết bị cho Xưởng thực hành Xây dựng  (Gồm 2 lô thầu), và
– Gói thầu số EEC1.3: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm Cầu đường bê-tông.
Ðại học Ðà Nẵng kính mời tất cả các nhà thầu trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân hợp lệ tham gia đấu thầu cạnh tranh quốc tế để cung cấp các thiết bị cho các gói thầu EEC1.1, EEC1.2-4 và EEC1.3  như sau:
Gói thầu số EEC1.1: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu công trình.
Gói thầu số EEC1.2-4: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm công trình thủy và trang thiết bị cho Xưởng thực hành Xây dựng, gồm 2 lô thầu sau:
– EEC1.2: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm công trình thủy
– EEC1.4: Trang thiết bị cho Xưởng thực hành Xây dựng
Gói thầu số EEC1.3: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm Cầu đường bê-tông
(Chi tiết xem trên trang Web: http://www. ud.edu.vn)
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ hằng ngày trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ bắt đầu từ ngày 22-6-2009 đến ngày 6-8-2009. Các nhà thầu có thể nộp đơn đăng ký và nhận một bộ hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu sau khi đã nộp một khoản lệ phí không hoàn lại là 80 USD (Tám mươi đô-la Mỹ) (hoặc 1.440.000 đồng VN) cho mỗi gói  thầu tại địa chỉ: Ðại học Ðà Nẵng, Số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng, Việt Nam. Fax:+84-511-3832677, ÐT: +84-511-3817383, E-mail: nvduong@ac.udn.vn; Liên hệ với: Ông Ngô Văn Dưỡng. Tài khoản số: 2000.205.000.147 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRIBANK), Chi nhánh thành phố Ðà Nẵng, số 23 Phan Ðình Phùng, thành phố Ðà Nẵng, hoặc mua trực tiếp tại Ban Quản trị – Thiết bị-Ðại học Ðà Nẵng. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện (nếu chuyển tài liệu ra nước ngoài thì nhà thầu sẽ chịu thêm cước phí là 50 USD). Trong trường hợp này Ban Quản trị – Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất. Các nhà thầu có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin và xem hồ sơ mời thầu. Các điều khoản hướng dẫn các nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng tuân thủ theo đúng điều khoản mẫu trong tài liệu mời thầu chuẩn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm hàng hóa. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm trên là 8 giờ 30 phút sáng ngày 6-8-2009. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo lãnh dự thầu qua ngân hàng là:
Gói thầu EEC1.1:  6,600 USD (Bằng chữ: Sáu nghìn, sáu trăm đô-la Mỹ).
Gói thầu EEC1.2-4: 5,600 USD (Bằng chữ: Năm nghìn, sáu trăm đô-la Mỹ) cho lô thầu EEC1.2
1,800 USD (Bằng chữ: Một nghìn, tám trăm đô-la Mỹ) cho lô thầu EEC1.4
Gói thầu EEC1.3:  6,600 USD (Bằng chữ: Sáu nghìn, sáu trăm đô-la Mỹ).
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 6-8-2009 tại Phòng họp số 1, tầng 1, Cơ quan Ðại học Ðà Nẵng, Số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng, Việt Nam trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và có nguyện vọng tham dự.