Mời chào hàng: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ đưa đón huấn luyện viên và vận động viên đi tập luyện và thi đấu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh
  • Gói thầu:  Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ đưa đón huấn luyện viên và vận động viên đi tập luyện và thi đấu
  • Dự án: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ đưa đón huấn luyện viên và vận động viên đi tập luyện và thi đấu
  • Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bổ sung mua sắm năm 2015 của Trung tâm Thể dục Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh, số 360, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuố inhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 15/10/2015 tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh, số 360, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

          Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.