Kết quả đấu thầu: Mua sắm đồ vải cho nhà khách Đầm Vạc

THÔNG BÁO

Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 01:

MUA SẮM ĐỒ VẢI CHO NHÀ KHÁCH ĐẦM VẠC

Kính gửi:    

– Công ty TNHH  Kohan Việt Nam (địa chỉ: Lô 01, khu dịch vụ Cầu Dừa, Thường Tín, Hà Nội)

– Công ty TNHH Handitex (Địa chỉ: huyện Thường Tín, Hà Nội)

– Công ty CP thiết bị Tân Phát (địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội)

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số     -QĐ/VPTU ngày   /10/2015 của Chánh văn phòng tỉnh ủy V.v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 01: Mua sắm đồ vải cho nhà khách Đầm Vạc;

Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả thầu gói thầu nêu trên với những nội dung sau:

  1. Nội dung kết quả trúng thầu:
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH  Kohan Việt Nam
  • Giá trúng thầu: 472.652.000đ (Bốn trăm bảy hai triệu, sáu trăm năm hai nghìn đồng chẵn)
  • Thời gian thi công: 10 ngày;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời điểm trả bảo lãnh: Theo quy định của hồ sơ yêu cầu;
  • Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Bên mời thầu sẽ thông báo đến nhà thầu trúng thầu khi có kế hoạch cụ thể.
  1. Các nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng:

 Công ty TNHH Handitex và Công ty CP thiết bị Tân Phát không đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ và hợp lệ của HSĐX cụ thể như sau:

  • Công ty CP thiết bị Tân Phát:

– Số lượng hồ sơ đề xuất còn chửa đủ theo yêu cầu của HSYC (Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc) – hình thức trình  bày hồ sơ không đáp ứng yêu cầu trong HSYC;

– Không đưa ra hồ sơ xác minh tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSYC;

  • Công ty TNHH Handitex:

– Số lượng hồ sơ đề xuất còn chưa đủ theo yêu cầu của HSYC (Nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ gốc) – hình thức trình  bày hồ sơ không đáp ứng yêu cầu trong HSYC;

 – Không đưa ra hồ sơ xác minh tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của HSYC;

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên cho các nhà thầu tham dự được biết. Và đề nghị Công ty TNHH Kohan Việt Nam đến Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc để thương thảo, kế kết hợp đồng mua sắm gói thầu trên vào 14 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2015.